Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 1 czerwca 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXIII/378/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.