Na XVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 czerwca 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXVIII/213/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pszów,

- uchwała Nr XXVIII/211/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwała Nr XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Pszów oraz zasad ich zbywania, nabycia i wykupu,

- uchwała Nr XXVIII/214/2017 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2017,

- uchwała Nr XLI.213.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Ślemień wsparcia udzielonego Spółdzielni Socjalnej "Pod Kopcem",

- uchwała Nr XLI.212.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- uchwała Nr XLI.214.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017,

- uchwała Nr XLI.215.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień,

- zarządzenie Nr 0050.44.2017 Wójta Gminy Ślemień z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017,

- uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.,

- uchwała Nr XXVI/170/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.