Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 czerwca 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXVIII/190/17 Rady Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego za rok 2016,

- uchwała Nr XXXVIII/191/17 Rady Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2016,

- uchwała Nr XXVI/222/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2017-2031,

- uchwała Nr XXVI/223/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazy na rok 2017,

- zarządzenie Nr 69 Burmistrza Łaz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2017-2031,

- uchwała Nr 4/VII/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2017,

- uchwała Nr XLVI/549/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Bytomia na 2017 rok,

- uchwała Nr V/25/2017 Rady Gminy Hażlach z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na remont koryta rzeki Piotrówki w miejscowościach Hażlach i Kończyce Wielkie,

- uchwała Nr XLI/249/17 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy-Wieprz na rok 2017 (dot. uchwały nr XXXIV/206/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.).