Na XXI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 sierpnia 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1490/279/II/2005 z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok,
- uchwał Rady Gminy Jeleśnia Nr XXVII/247/05, Nr XXVII/248/05 i Nr XXVII/249/05 z dnia 19 lipca 2005 roku zmian w budżecie gminy Jeleśnia na rok 2005,
- uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/12/2005 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Bieruń na lata 2005-2007.