Na XXI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 lipca 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 28.206.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Panki na realizację "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Panki" na lata 2017 - 2021

- uchwała Nr 291(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017,

- uchwała Nr 292(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- zarządzenie Nr 1332/214/2017 Burmistrza Mikołowa  z dnia 30.06.2017 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołowa na lata 2017-2028,

- zarządzenie Nr 1334/216/2017 Burmistrza Mikołowa z dnia 30.06.2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok,

- uchwała Nr XXXII/640/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ,

- uchwała Nr XXXV/393/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna-etap I na lata 2017-2018,

- uchwała Nr XXIX/240/17 Rady Gminy Kozy z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XXXII/169/2017 Rady Gminy Milówka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Milówka w roku 2017,

- uchwała Nr XLIX/580/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i wykupu,

- uchwała Nr XLIX/594/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2017 rok,

- uchwała Nr LI-296-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek,

- uchwała Nr XXIX/285/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych,

- uchwała Nr XXXV.437.2017 Rady Miasta Wojkowice z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w latach 2018 - 2020,

- zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017 - 2035,

- uchwała Nr 417/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr 300/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.