Na XXII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 sierpnia 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Gminy Kochanowice Nr 231/XXX/2005 z dn. 26.07.2005 r. w sprawie współpracy w realizacji unijnego programu dostarczania pomocy żywnościowej najuboższej ludności Unii Europejskiej,
- uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLIII/480/2005 z dn. 05.08.2005 r. w sprawie przeniesienia wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/334/2005 z dn. 05.08.2005 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym,
- uchwały Rady Gminy w Lubomi Nr XXXIV/173/2005 z dn. 21.07.2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubomi" oraz zaciągnięcia dugotermonowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.