Na XXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 31 sierpnia 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 36/2017 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2017 r..