Na XXIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 września 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie Nr 9/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 roku w sprawie planu finansowego Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie na rok 2005,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzowa Nr Fn/156/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia pożyczki Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu "Uni-Bud" reprezentowanemu przez Henryka Charubę, Świętochłowice ul. Świętokrzyska 22/50, na zakończenie prac związanych z realizacją remontu zadaszenia trybuny głównej na stadionie KS RUCH przy ul. Cichej 6 w Chorzowie - umowa o numerze IK/05/026 z dn. 15.04.2005 r.,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzowa Nr Fn/157/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2005 rok.