Na XXIV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 września 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr Fn/157/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2005 rok,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr Fn/159/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu Miasta Chorzów na 2005 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr LII/469/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 roku w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego Miasta Żywca na lata 2005-2006 i następne,
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/247/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu siedziby Urzędu Miasta w Lędzinach, ul. Lędzińska 55",
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/248/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Izby Porodowej w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70",
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/249/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Lędzinach, ul. Paderewskiego 5,
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/250/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3  im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach, ul. Hołdunowska 13",
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/251/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 4 Lędzinach, ul. Goławiecka 36",
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/252/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka w Lędzinach, ul. Hołdunowska 72",
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/253/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach, ul. Lędzińska 86",
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/254/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lędzinach, ul. Pokoju 29",
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/255/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39",
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/256/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 2 w Lędzinach, ul. Hołdunowska 20",
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/257/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gispodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny - etap I rok 2005,
- uchwały Rada Miasta Lędziny Nr XXXIX/240/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Lędziny w ramach pomocy de minimis.