Uchwała Nr 94/XXIII/2005

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 września 2005 roku

 

dotycząca: uchwały Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie Nr 9/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia Związku Nr 14/2005 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie planu finansowego Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie na rok 2005 (z późn. zm.).

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie Nr 9/2005 w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia Związku Nr 14/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie planu finansowego Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie na rok 2005 (z późn. zm.) – polegające na ustaleniu rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekraczającej o 14.053,44 zł kwotę stanowiącą 5% planowanych wydatków na 2005 rok wynoszących 2.181.454,14 zł, co jest istotnym naruszeniem art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).