Na XXVI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 października 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- zarządzenia Burmistrza Miasta Skoczowa Nr 0151/147/05 z dnia 7 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Skoczów na 2005 rok,
- Rady Miejskiej w Żywcu Nr LIII/472/2005 z dnia 8 września 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Żywiec na rok 2005,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Żywiec Nr 86/2005 z dnia 8 września 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Żywca na 2005 rok,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Żywiec Nr 87/2005 z dnia 8 września 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Żywca na 2005 rok.