Na XXIX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 listopada 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LIII/545/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2005 rok,
- uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVII/576/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zgłoszenia wniosku "Odwodnienie sołectwa Paniowy w Mikołowie - etap I" do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska oraz współfinansowania zadania przez Gminę Mikołów,
- uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVII/577/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zgłoszenia wniosku "Kompleksowa rewitalizacja terenu poprzemysłowego  - budowa krytej pływalni i przebudowa układu komunikacyjnego w Mikołowie" do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska oraz współfinansowania zadania przez Gminę Mikołów,
- uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVII/578/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zgłoszenia wniosku "Budowa kanalizacji w sołectwach Borowa Wieś i Bujaków oraz dzielnicy Nowy Świat w Mikołowie" do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska oraz współfinansowania zadania przez Gminę Mikołów,
- uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVII/579/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zgłoszenia wniosku "Przebudowa ul. Konwalii w Mikołowie wraz z odwodnieniem i przebudową kanalizacji" do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska oraz współfinansowania zadania przez Gminę Mikołów,
- uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XXIV/256/2005 z dnia 6 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgierska Górka w 2005 roku.