Na XXX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 listopada 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miasta i Gminy Szczekociny Nr 263/XXXV/2005 z dnia 20 października 2005 roku w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- uchwały Rady Gminy Starcza Nr 125/XVIII/05 z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 rok,
- uchwały Rady Miasta Mysłowiece Nr LIII/545/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2005 rok,
- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2617/315/II/2005 z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok,
- uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XXXIX/296/2005 z dnia 26 października 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- uchwały Rady Miasta Zabrze Nr 879/BF/2005 z dnia 24 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na rok 2005 w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej budżetu miasta.