Na XXXII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 grudnia 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Gminy Brenna Nr XXXVII/308/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych,
- uchwały Rady Gminy Olsztyn Nr XXXI/237/05 z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok,
- uchwała Rady Gminy Miedźna Nr XXXVIII/311/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2006 na terenie Gminy Miedźna i zwolnień od podatków oraz zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
- uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XXXI/301/05 z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej,
- uchwały Rady Miasta Katowice Nr L/1050/05 z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie podjęcia zobowiązań finansowych miasta Katowice na lata 2006,2007, 2008 z przeznaczeniem na zadanie "Rewitalizacja Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach",
- uchwały Rady Gminy Popów Nr 212/XXXV/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie opłaty administracyjnej,
- uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XXXII/192/05 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów,
- uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XXXII/3/156/05 z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
- uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XXXII/4/157/05 z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- uchwały Rady Gminy Ornontowice Nr XLIV/286/05 z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2006 roku,
- uchwały Rady Gminy Ornontowice Nr XLIV/287/05 z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od dnia 1 stycznia 2006 r.