Na XXXIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 grudnia 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLIX/928/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie inwestowania wolnych środków pieniężnych w jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy inwestycyjnych,
- uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 616/137/05 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na rok 2005,
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLIX/948/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XLIX/937/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opaty administracyjnej za czynności urzędowe nie podlegające opłacie skarbowej,
- uchwały Rady Gminy Świerklany Nr XLII/275/05 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
- uchwały Rady Gminy Świerklany Nr XLII/285/05 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na prefinansowanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
- uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie Nr XLVI/306/05 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na 2006 r.,
- uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie Nr XLVI/307/05 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 r.,
- uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 781/XLVI/05 z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia na rok 2006 stawek opaty administracyjnej,
- uchwały Rady Gminy Koszarawa Nr XXXII/158/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr XXIX/254/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXVIII/206/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
- uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XXXIX/341/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w 2006 roku,
- uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr XXXIX/342/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie opłaty administracyjnej,
- uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XL/610/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok,
- uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XL/612/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXXVI/339/05 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 oraz zwolnień od tego podatku,
- uchwały Rady Gminy Bobrowniki Nr XXXII/224/05 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podartku na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XLII/301/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2005 r.,
- zarządzenia Burmistrza Radlina Nr B-0152-391/2005z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały BRM-0150/XLII/301/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2005 r.,
- uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLVI/515/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek, zasad udzielania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2006 roku,
- uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr XXXV/180/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na pomoc finansową na rzecz samorządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.