Na II posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 stycznia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Starcza Nr 128/XIX/05 z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006 rok,
- uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXXVII/304/2005 z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie udzielenia poręczenia wg prawa cywilnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie oraz zmian w uchwale w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2005 r.,
- uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXXI/292/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Tysiąclecia w Turzy Śl.",
-  uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXXI/293/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Czyżowickiej w Bełsznicy",
- uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXXI/294/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Wiejskiej w Gorzyczkach",
uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXXI/295/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków budżetu państwa na zapewnienie płynności finansowej projektu pn. "Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry - Budowa Kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Bełsznica i Rogów",
- uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXXI/296/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona wód Dorzecza Górnej Odry - Budowa Kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Bełsznica i Rogów".