Na III posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 17 stycznia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXII/296/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie budżetu Gminy na rok 2005,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 1038/BF/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na rok 2005 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
- uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 635/140/05 z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego w podziale na działy, rozdzialy i paragrafy klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego,
- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2888/325/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok,
- uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2930/326/II/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2005 rok.