Na IV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 stycznia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Burmistrza Miasta Pszów NR 0151/98/2005 z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Pszów na rok 2005,