Na V posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 stycznia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały budżetowej na 2006 rok Nr XXXVII/241/2005 Rady Gminy Ślemień z dnia 28 grudnia 2005 roku,
- uchwały Rady Miasta Rybnik Nr 652/XLI/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zarządzania nadwyżkami czasowo wolnych środków pieniężnych,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0151/548/2005 z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie przeniesienia dochodów między paragrafami w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- uchwały Rady Miasta Jastrzębia Zdroju Nr XXXIX/834/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok,
 - uchwały Rady Miasta Jastrzębia Zdroju Nr XXXIX/836/2005 z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków na 2006 rok gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XLI/632/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XLI/626/2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2006,
- uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 960/LIII/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 938/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2006,
- uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 814/XLVII/05 z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Sosnowca na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXVIII/954/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXXIX/385/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2006 rok,
- uchwały Rady Miasta Knurów Nr XLIII/593/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XL/351/05 z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2006,
- uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XLIV/334/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2006 rok,
- uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXXVIII/310/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2005 rok,
- uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXXVIII/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2005 rok,