Na VI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 lutego 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXXIV/287/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia do realizacji w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego inwestycji pn.: "Budowa krytej pływalni w Łazach",
- uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr LIII/479/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Tarnowskie Góry na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Będzinie Nr XLIX/544/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do lokowania wolnych środków budżetowych,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LVII/569/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2006 rok,
- uchwały Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXII/293/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Gminy Jeleśnia na rok 2006,
- zarzadzenia Wójta Gminy Jeleśnia Nr 118/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005,
- uchwały Rady Gminy Milówka Nr XXXVII/425/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian terminu spłaty kredytu,
- uchwały Rady Gminy Milówka Nr XXXVII/428/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku - uchwała budżetowa na 2006 rok,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice Nr 132/2005 z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2005,
- uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLI/812/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków bieżących nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach,
- uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLI/813/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie pożyczki na prefinasowanie projektu pn. "Rewitalizacja zespołu akwenów poprzemysłowych Amelung w Chorzowie",
- uchwały Rady Miasta Chorzów Nr XLI/814/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie pożyczki na prefinansowanie projektu pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Niedźwiedziniec i Radoszowskiej w Chorzowie",
- uchwały Rady Miejskiej w Radlinie Nr BRM-0150/XLIII/303/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Radlin na 2006 rok,
- uchwały Rady Gminy w Bobrownikach Nr XXXIII/250/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowniki na 2006 rok,