Na VII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 lutego 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Kornowac Nr XXXVI/140/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Nr 2/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2006 rok,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice Nr 2436/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na rok 2006,