Na VIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 lutego 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XLIV/249/06 z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zadań inwestycyjnych na rok 2006,
- uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XLIV/250/06 z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2006 rok,
- uchwały Rady Gminy Świerklany Nr XLVI/304/06 z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok,
- zarządzenia Wójta Gminy Milówka Nr 80/B/2006 z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Milówka na 2006 rok,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Mysłowice Nr 33/2006 z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Mysłowice na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr LXII/553/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Żywca na lata 2005-2006 i następne,
- uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr LXII/556/2006 z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005-2006 i następne,
- uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego Nr XLV/442/06 z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie wyboru banku na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2005-2007,
- uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXXII/301/06 z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2006 rok,
- zarządzenia Burmistrza Miasta Radlin Nr B-0152/411/2006 z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu miasta Radlin na 2006 rok,