Na IX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 lutego 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Koszęcin Nr 355/XXXIX/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola,
- uchwały Rady Gminy Ślemień Nr XXXVIII/254/2006 z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie,
- zarządzenia Wójta Gminy Jeleśnia Nr 221/06 z dnia 15 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Jeleśnia na rok 2006,
- uchwały Rady Gminy Lubomia Nr XL/199/2006 z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok,