Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 października 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- zarządzenie OR-I.0050.310.2017 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2017 rok.