Na XXIX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 listopada 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok,

- uchwała Nr XXIX/198/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- uchwała Nr XLV.243.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ślemień,

- uchwała Nr XLV.242.2017 Rady Gminy Ślemień z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2017.