Na XXXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 grudnia 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XL/335/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek,

- uchwała Nr XXXI/267/17 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych,

- uchwała Nr XXXVII/543/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok,

- uchwała Nr XLVIII/285/17 Rady Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,

- zarządzenie Nr BOB.0050.171.2017.SK Burmistrza Miasta Żywca z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2017 - 2027,

- zarządzenie Nr BOB.0050.183.2017.SK Burmistrza Miasta Żywca z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Żywca na rok 2017.