Na III posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 stycznia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIII.203.2017Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,

- uchwała Nr XXIII.204.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie - Zdrój na 2018 rok,

- uchwała Nr XL/269/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr LVIII/769/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Bytomia na 2018 rok,

- uchwała Nr LVIII/766/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bytomia na lata 2018-2046,

- uchwała NrLI/610/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2018 rok,

- uchwała Nr LI/611/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2018-2046,

- uchwała Nr XL/530/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze na lata 2018-2030,

- uchwała NrXL/531/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok,

- Nr XXXVIII/216/2017 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2018 do 2026 roku,

- uchwała Nr XXXVIII/217/2017 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2018,

- uchwała Nr XXXVIII/218/2017 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2017 do 2026 roku,

- uchwała Nr XXXVIII/219/2017 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu,

- uchwała Nr XXXVIII/220/2017 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach,

- Nr XLIII/205/17 Rady Gminy Świnna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji z budżetu gminy Świnna dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Świnna, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

- uchwała Nr XXXVI/207/2017 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- uchwała Nr XLIII/486/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018,

- uchwała Nr XLVIII/398/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XLVIII/394/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny na rok 2018,

- uchwała Nr XLVIII/395/17 Rady Miasta Lędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2018-2025,

- uchwała Nr 307/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2018 rok,

- uchwała Nr 308/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018 - 2025.