Na IV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 stycznia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXVII/380/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2018 rok,

- uchwała Nr XXXVII/381/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisław Śląski na lata 2018 - 2030,

- uchwała Nr XXXV/262/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2027,

- uchwała Nr XXXV/263/17 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Krupski Młyn na 2018 rok,

- uchwała Nr XLVII/339/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żywca na lata 2018 - 2027,

- uchwała Nr XLVII/340/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwała budżetowej na 2018 rok.