Na XI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 kwietnia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- zarządzenie Nr 1852/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice ma 2018 rok,

-zarządzenie Nr 1854/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice ma 2018 rok,

- uchwała Nr XLIX/407/2018 Rady Gminy Rudziniec z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Emisji dla Gminy Rudziniec,

- zarządzenie Nr PM-5933/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok,

- uchwała Nr XL/363/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli współfinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzu,

- uchwała Nr XXXIX/352/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- uchwała Nr XLV/367/18 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce działające na terenie Gminy Wilamowice,

- uchwała Nr XXXVI/287/18 Rady Gminy Kozy z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Kozy,

- uchwała Nr XXXII/263/2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jedynie przez część roku),

- uchwała Nr XLIX/361/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu" w 2018 roku,

- uchwała Nr 833/CLII/2018 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2018 r.,

- uchwała Nr 283/XXXIX/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedźnie,

- uchwała Nr 284/XXXIX/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą,

- uchwała Nr 285/XXXIX/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie,

- uchwała Nr 279/XXXIX/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 marca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwała Nr 280/XXXIX/2018 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 marca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowejpożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.