Na XII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 kwietnia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- zarządzenie Nr 1852/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice ma 2018 rok,

-zarządzenie Nr 1854/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice ma 2018 rok,

- zarządzenie Nr 1861/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice ma 2018 rok,

- zarządzenie Nr 1866/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice ma 2018 rok,

- zarządzenie Nr PM-5933/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2018 rok,

- uchwała Nr XXXVI/334/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

- uchwała Nr XLVI/331/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr XLIII/308/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028,

- uchwała Nr XLVI/332/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XLIII/307/17 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2018.