Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 maja 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 293/XLIII/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu ,,Budowa przystanku kolejowego w Szczekocinach" wraz ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

 - uchwała Nr VI.52.2018 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawieokreślenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój działalność w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

- zarządzenie Nr SG.0050.1305.2018 Burmistrza Pszczyny z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,

- zarządzenie Nr SG.0050.1306.2018 Burmistrza Pszczyny z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.