Na XVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 czerwca 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- zarządzenie Nr B.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

- uchwala Nr XLVI/319/2018 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zasad dofinansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Pilica w roku 2018,

- zarządzenie Nr 0050.33.B.2018 Wójta Gminy Świnna z dnia 04 maja 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy Świnna na rok 2018 r.,

- uchwała Nr XXXIII/279/2018 Rady Gminy Ujsoły z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielenia osobom fizycznym dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ujsoły w roku 2018,

- uchwała NrXLII/245/2018 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie,

- uchwała Nr XLIII/444/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawiewyboru jednostki budżetowej Miasta Cieszyna, w której zostanie wprowadzony budżet zadaniowy.