Na XI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 marca 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXIX/985/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/977/2005 z dnia 23 grudnia 2005 roku o udzielaniu wsparcia finansowego w sporcie kwalifikowanym,
- uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XLIII/648/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XLIII/650/2006 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok,
- zarządzenia Wójta Gminy Psary Nr 0152/5/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok,
- zarządzenia Wójta Gminy Suszec Nr FIN/1/06 z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Suszec,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze Nr 109/BF/2006 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie oraz układzie wykonawczym budżetu miasta Zabrze na rok 2006 w związku z przeniesieniem planowanych wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,