Na XIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 marca 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LIII/1017/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok,
- uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr L/483/06 z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zabezpieczenia środków finanowych w budżetach Miasta na lata 2006-2008 w celu sfinansowania inwestycji pn. "Budowa bazy sportowej dla Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Piekarach Śląskich przy ul. Armii Krajowej 2",
- uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXIX/510/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu dla szkół i placówek niepublicznych,
- uchwały Rady Gmint Chełm Śląski Nr XXXV/193/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/155/2005 Rady Gminy w Chełmie Śląskim z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym, przyznawania środków finansowych i dotacji oraz sporządzania sprawozdawczości jednostek organizacyjnych gminy nie będących jednostką - zakładem budżetowym.