Na XIV posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr LI/642/06 z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Zabrze na rok 2006,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Nr 2014/06 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok,