Na XVI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 kwietnia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XLVI/263/2006 z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej,
- uchwały Rady Miasta Częstochowa Nr 903/LVII/06 z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym,