Na XVII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 maja 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Nr LXXVI/5/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację programu termomodernizacji i optymalizacji zużycia ciepła w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach,
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LV/1049/06 z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne,