Na XVIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 maja 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XLV/468/06 z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czechowic-Dziedzic za rok 2005,
- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LVIII/670/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Mysłowice za rok 2005, 
- uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XL/450/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa szkolnej sali sportowej wraz z zespołem boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Zawierciu"