Na XIX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 maja 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miasta Kalety Nr 264/XLVII/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu miasta za rok 2005,
- uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LVI/1056/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2005,
- uchwały Rady Miasta Poręba Nr XXXIII/295/06 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie oceny wykonania budżetu miasta Poręba za 2005 rok i nie udzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta,
- uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXVII/1021/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Czeladź z tytułu wykonania budżetu miasta Czeladź za rok 2005,
- uchwały Rady Gminy Starcza Nr 157/XXI/06 z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr XXXVIII/384/06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Krzepicach w ul. Kazimierza Wielkiego, Polna, Dzielna, Ogrodowa, Ciasna, Krótka, Przechodnia, Kościuszki, Magreta, Częstochowska i Osiedle Słowackiego,