Uchwała Nr 90/XVI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 kwietnia 2006 roku

 

dotycząca: zarządzenia Burmistrza Miasta Imielin Nr 0151/B/7/2006 z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu miasta oraz zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Burmistrza Miasta Imielin Nr 0151/B/7/2006 z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu miasta oraz zmian w układzie wykonawczym na 2006 rok polegające na ustaleniu w § 2 oraz w § 3 zarządzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok ze szczegółowością do paragrafów klasyfikacji budżetowej, co narusza przepisy art. 188 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 165 ust. 2, art. 184 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z którymi zmian w budżecie dokonuje się w szczegółowości w jakiej uchwalony został budżet.

 

 

Uchwała Nr 91/XVI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 kwietnia 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Gminy Suszec Nr XXXIX/13/314/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok.

 

            Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Suszec Nr XXXIX/13/314/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok polegające na dokonaniu w § 1 uchwały zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, co narusza art. 184 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zgodnie z którym zmiany w budżecie dokonywane są w szczegółowości w jakiej uchwalony został budżet.

 

 

Uchwała Nr 92/XVI/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 kwietnia 2006 roku


dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LIII/1017/06 z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr LIII/1017/06 z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2006 rok w części dotyczącej § 1 tej uchwały z powodu nieusunięcia w nakazanym terminie stwierdzonego naruszenia prawa.