Na XX posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 maja 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- zarządzenia Wójta Gminy Konopiska Nr 17/2006 z dnia 8 maja 2006 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2006 rok,
- uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr 1037/LIX/2006 z dnia 9 maja 2006 roku w sprawie zabezpieczenia w latach 2009 - 2033 środków finansowych na poręczenie Spółce Inwestycyjnej kredytu albo pożyczki na budowę obiektów dla uprawiania sportów pływackich oraz kąpieliska rekreacyjnego, zgodnie z przyjętą koncepcją urbanistyczną zagospodarowania terenu w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej,
- uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XLII/643/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji podmiotom podległym innej jednostce samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań własnych gminy,
- uchwały Rady Miasta Pszów Nr LX/273/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- uchwały Rady Miasta Pszów Nr LX/274/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na 2006 rok,