Na XXI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 czerwca 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 373/XXXII/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku,
- uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego Nr XLI/458/06 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/176/04 z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Zawierciańskiego na lata 2004 - 2007,
- uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego nr XLI/460/06 z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok,