Na XXII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 czerwca 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Chybie Nr XXXVII/241/06 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2006 rok,
- uchwały Rady Gminy Chełm Śląski Nr XXXVII/210/2006 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń na wyposażenie nowowybudowanej Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu w sprzęt kwaterunkowy i techniki policyjne,
- uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XLVIII/276/06 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,
- uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/48/6/2006 z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia "Zasad udzielania dotacji podmiotowych z budżetu Województwa Śląskiego samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim i które są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają w swojej strukturze takie zakłady",
- uchwały Rady Miasta Mysłowice Nr LXXI/712/06 z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XLVIII/391/06 z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006,