Na XXIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Ornontowice Nr LI/340/06 z dn. 31 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2006,
- zarządzenia Wójta gminy Ornontowice Nr 474/06 z dn. 31 ,aja 2006 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego,
- uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dn. 30.05.2006 r. Nr XLVII/416/06 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i budowlane przy cmentarzu parafialnym w Leszczynach stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków i Nr XLVII/417/06 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2006 rok
- zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 0151/52/2006 z dn. 30.05.2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy i miasta na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr LXI/278/2006 z dn. 06.06.2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.