Na XXVI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 25 lipca 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXXVI/232/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok,
- uchwały Rady Gminy Milówka Nr XLI/466/2006 z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Rydułtowach Nr XLIX/388/06 z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych,
- uchwały Rady Miejskiej w Mikołowie Nr XLVIII/742/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze samorządowych instytucji kultury,
- uchwały Rady Gminy w Świerklanach Nr L/328/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006,
- uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXX/1052/2006 z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Czeladź dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowych barokowych organach,
- uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXX/1074/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wschodniej Strefy Ekonomicznej Miasta Czeladź,