Uchwała Nr 107/XXIV/2006

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 11 lipca 2006 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr LXI/278/2006 z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

 

Stwierdza się nieważność w całości uchwały Rady Miejskiej w Pszowie Nr LXI/278/2006 z dnia 5 czerwca 2006 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego z powodu istotnego naruszenia art. 19 ust. 4 w związku z art. 20 pkt 4 i art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) polegającego na planowanym dofinansowaniu z budżetu zadań z zakresu budowy i remontu chodników przy drogach wojewódzkich, nie należących do zadań własnych gminy.