Na XXVIII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 sierpnia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorczew stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Nr LXIX/915/06 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmian budzetu miasta Bytomia na 2006 rok,
- zarządzenia Prezydenta Miasta Bytomia Nr 187 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym miasta Bytomia na 2006 rok.