Na XXXI posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 31 sierpnia 2006 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorczew stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr LXXV/1080/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania oraz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.