Na XXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 sierpnia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr LI/687/18 Rady Miasta Knurów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki oraz kluby dziecięce na terenie Gminy Knurów, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja,

- zarządzenie Nr ORo.0050.472.2018 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 r.,

- zarządzenie Nr 320/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie dokonania podziału rezerw oraz zmiany wydatków w budżecie miasta na 2018 r.,

- zarządzenie Nr 325/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie miasta na 2018 r.,

- zarządzenie Nr BOB.0050.101.2018.SK Burmistrza Miasta Żywca z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w zbiorczym planie finansowym Miasta Żywca na 2018 rok,

- zarządzenie Nr BOB.0050.102.2018.SK Burmistrza Miasta Żywca z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Żywca na rok 2018,

- zarządzenie Nr BOB.0050.103.2018.SK Burmistrza Miasta Żywca z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Żywca na 2018 rok,

- uchwała Nr LVII/467/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2018 rok,

- uchwała Nr LVII/378/18 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XLVIII/315/17 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidulanych w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla gminy Świerklaniec - etap I 2018 rok,

- uchwała Nr XLI/39/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.