Na XXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 sierpnia 2018 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 1733/273/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.07.2018 rok w sprawie zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok,

- uchwała Nr LVIII/1200/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

- uchwała Nr LVIII/1207/18 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice.